เช็ค SEO ในเว็บไซต์ฟรี

รับทำการตลาด Influencer Marketing สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

Influencer Marketing คืออะไร? ทำไมไม่รู้จักไม่ได้แล้ว?

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเสพข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการพึ่งพาช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และหากจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันแล้ว หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ Influencer Marketing ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า Influencer หมายถึงอะไร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข้อดีของการทำ Influencer Marketing ที่เหนือกว่ากลยุทธ์ตลาดออนไลน์แบบอื่น

สร้าง Brand Awareness

การที่ Influencer มีผู้ติดตามบนโซเชียลอยู่แล้ว จึงช่วยสร้างการรับรู้และโปรโมทแบรนด์ สินค้า/บริการ และทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการรีวิวสินค้า/บริการ การจัดกิจกรรมให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วม หรือการแจกสินค้าให้ไปทดลองใช้ เป็นต้น

โน้มน้าวผู้บริโภคได้ดีกว่าการตลาดแบบอื่น

ในมุมมองของผู้ติดตาม Influencer ก็เปรียบเสมือนผู้บริโภคคนหนึ่งที่ได้ใช้สินค้า ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากกว่าการโฆษณาจากแบรนด์โดยตรง จึงมีอิทธิพลในการบอกต่อคล้ายกับการตลาดแบบปากต่อปาก ยิ่งเป็น Influencer ที่มีความสนใจตรงกับสินค้า/บริการก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น

ยกระดับหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์

การเลือกใช้ Influencer ที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญในการทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้นหรือสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปโดยสิ้นเชิง เช่น แป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ของด้วยการดึงดูดวัยรุ่นให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ Influencer ที่มีอิทธิพลในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งส่งผลต่อความคิดที่มีต่อแบรนด์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้

เพิ่มยอดขาย

การเพิ่มยอดขายเป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำการตลาด ซึ่งการตลาดแบบ Influencer Marketing ก็ส่งผลในด้านนี้โดยตรง เพราะทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์และสินค้า/บริการ จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า/บริการมากกว่าการใช้กลยุทธ์ออนไลน์แบบอื่น ๆ แบรนด์เองยังสามารถกระตุ้นการสั่งซื้อหรือใช้บริการได้โดยการกำหนดโค้ดส่วนลดพิเศษให้ Influencer ช่วยโปรโมทได้เช่นกัน

วัดและประเมินผลได้

แบรนด์สามารถดูผลตอบรับบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ได้จากยอดการเข้าถึง (Reach) และการมีส่วนร่วม (Engagement) อาทิ จำนวนการกดถูกใจ (Like) ความคิดเห็น (Comment) หรือแชร์โพสต์ (Share) เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปประเมินผลและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด และใช้วางแผนการตลาดครั้งต่อไป

กลยุทธ์ Influencer Marketing เหมาะกับธุรกิจประเภทใด?

แม้ในปัจจุบัน Influencer Marketing จะเป็นกลยุทธ์ยอดฮิตที่บรรดานักการตลาดให้ความสำคัญและตั้งใจนำมาปรับใช้ในแผนการตลาดมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เพราะจริง ๆ แล้ว Influencer Marketing นั้นมีประสิทธิภาพในสินค้า/บริการบางประเภทเท่านั้น เช่น เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย อาหาร ฯลฯ ที่มีเรื่องของความรู้สึก (Emotional) เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ แต่สำหรับสินค้าบางประเภทที่ต้องอาศัยข้อเท็จจริง เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักรที่มีราคาสูง ก็ไม่จำเป็นที่จะใช้ Influencer ในการโน้มน้าว เพราะแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องศึกษารายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การนำงบประมาณไปทุ่มให้กับกับเว็บไซต์หรือการใช้กลยุทธ์ Search Marketing จึงเหมาะสมกว่า

แนวทางการทำ Influencer Marketing ที่คุณควรรู้

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนนี้จะช่วยจำกัดว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถเลือก Influencer ที่มีความสนใจเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

ตั้งเป้าหมาย

ต้องมีกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น เน้นการโปรโมทแบรนด์ เน้นเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางของคอนเทนต์ว่าควรจะไปในทิศทางใด

เลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสม

แพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละชนิด อาทิ Facebook, Instagram, Twitter หรือ YouTube เหมาะสมกับรูปแบบการตลาดที่แตกต่างกัน จึงต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือทำ Influencer Marketing

เลือก Influencer ให้เหมาะสม

การเลือก Influencer มีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ และ Influencer เองก็มีหลายกลุ่ม ต้องพิจารณาว่า Influencer กลุ่มไหนเหมาะสมกับแบรนด์ สินค้า/บริการ และกลุ่มเป้าหมาย อย่าคำนึงแต่จำนวนผู้ติดตามเท่านั้น

สร้างคอนเทนต์ที่ดี

สิ่งสำคัญในการทำ Influencer Marketing คือ คอนเทนต์ โดยต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีสาระและสร้างสรรค์ ไม่ได้โฆษณาจนเกินไป

รับทำการตลาด Influencer Marketing สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง

TBS Marketing รับทำ Influencer Marketing อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา เลือกใช้ Influencer เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ และบริการรับทำ Influencer Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรับทำ Influencer Marketing โดยเฉพาะที่พร้อมจะรับฟังและศึกษาทุกรายละเอียดสำคัญของธุรกิจ ข้อมูลสินค้า/บริการ และเป้าหมายทางการตลาดของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานกับคุณอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน พร้อมวิเคราะห์และวางแผนการทำ Influencer Marketing อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อช่วยโปรโมทเว็บไซต์ ธุรกิจ สินค้า/บริการของคุณให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง พร้อมช่วยเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน
Professional online marketing and
SEO services in Bangkok, Thailand
LEARN MORE

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
Please feel free to contact us directly, or alternatively please
use the form below and we will endeavor to get back to you as
soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram